EKO-Jordkällaren kan placeras på backsluttning eller slät mark, när man placerar på slät mark skall man uppmärksamma dräneringen så att man undviker risken för flödvatten.