EKO-Jordkällaren fungerar bäst då både placering och byggskede är väl planerat och genomfört. Skissen till höger visar hur man anlägger en jordkällare korrekt. Du kan följa skeendet bild för bild på den här sidan.

Se även en monteringsbeskrivning (3,6 MB)

  Se även monterigsanimation (4,7 MB)


Grundning

Först grävs matjorden bort. c:a 50 cm är lagom grävdjup.


Dränering

Hålet fylls nu med ett 30 cm gruslager som också innehåller täckdikningsrören.

Nu kan källaren lyftas på plats.


Fyllning

Området runt källaren fylls nu till källarens takkant:


Isolering

Lägg på två 50 mm lager EPS-tjälisolering (styrox). Till sist fyller du på mer jord, skikttjocklek min 60 cm rekommenderas.


Slutresultat

Med lite tålamod, fantasi och några fröpåsar (och lite hjälp av naturen) har du nu skapat en funktionell EKO-jordkällare som dessutom smälter bra in i miljön.